Om os                Kontakt

Økonomi

TOTALAFFALD har udviklet de økonomiske dataprogrammer, der giver jer et direkte, let tilgængeligt og overskueligt overblik over såvel aktuelle som historiske økonomiske tal og data i tilknytning til jeres affaldsløsning:

Registrering af samlede affaldsomkostninger pr. måned og år til dato

Registrering af markedspriser på genanvendelige affaldsfraktioner

Antal af affaldscontainere og sorteringsforhold

​Faktuelle og historiske priser på enkelt fraktionsniveau

Leje og tømningspriser på enkelt fraktionsniveau

Monitorering af samtlige omkostninger i relation til affaldshåndteringen

Fordele

Vi sikrer, at der:

  • Altid er et fuldstændigt samlet økonomisk overblik
  • Altid er et fuldstændigt samlet materielmæssigt overblik
  • Er et korrekt budgetmæssigt og regnskabsmæssigt grundlag​

TOTALAFFALD ApS

CVR: 33507674

Telefon: 43 69 49 79
E-mail: mail@totalaffald.dk