Om os                Kontakt

Kontrol

TOTALAFFALD har med konstant container monitorering og database systemer sikret værktøjerne, der til enhver tid giver jer et effektivt og fuldt overblik over virksomhedens affaldsløsninger:

Serviceløsninger med faktura- og leverandørkontrol

​Markedsovervågning af ny lovgivning, priser på genanvendeligt affald, markedstrends m.v.

Dataregistreringer og datalogning af affaldsmængde, tømmedato og tømningsfrekvens via fjernaflæsning og -styring af den enkelte affaldscontainer

Auditering af leverandører og behandlingsanlæg

Fordele

Vi sikrer, at der:

  • Afregnes korrekt i forhold til indgåede samarbejdsaftaler og markedspriser
  • ​Udelukkende benyttes godkendte behandlingsanlæg og indsamlere
  • ​Løbende justeres på affaldsløsningerne, således at de til enhver tid er i overensstemmelse med national lovgivning og lokale regulativer​

TOTALAFFALD ApS

CVR: 33507674

Telefon: 43 69 49 79
E-mail: mail@totalaffald.dk